Arbetstrivsel och God hälsa för taxiförare

Taxibild till webb

Arbetstrivsel och God hälsa för taxiförare

Det finns cirka 7000 taxiföretag i Sverige, 23 000 taxiförare och 16 000 taxibilar. Vi som arbetar som taxiförare upplever vanligtvis arbetet som fritt och trevligt. Vi möter ständigt nya människor som är vänliga och positiva. De berättar om sina saker och har ibland många frågor kring arbetet som taxiförare. De uppskattar våra tjänster och ger oss beröm. Samtidigt med de positiva arbetsmiljöfaktorerna finns också negativa såsom stillasittande, mindre bra kostvanor, stress och långa arbetsdagar. Inte ovanligt att förare med provisionsanställning arbetar 12 timmar sex dagar i veckan. Någon gång ibland möter vi också sura, stressade eller alkoholpåverkade personer som är otrevliga mot oss. Risken att utsättas för hot och våld är alltid närvarande i taxiyrket. Detta är vår arbetsmiljö.

Det är arbetsgivaren för ett taxiföretag som har huvudansvaret för taxiförarens arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön löpande undersökas så att risker för ohälsa och olycksfall i arbetet kan upptäckas. Risker som förekommer ska åtgärdas. Taxiförarens skyldighet är att hjälpa till i arbetet för en god arbetsmiljö och följa de arbetsmiljöregler och den trafiksäkerhetspolicy som arbetsgivaren har upprättat. Taxiföraren ska också meddela arbetsgivaren om denne upptäcker risker och brister i arbetet.

Det finns ett gemensamt intresse från såväl taxiföretag som taxiförare att skapa goda arbetsförhållanden med hög arbetstrivsel och god hälsa. Den här webbplatsen riktar sig till såväl taxiföretagets arbetsgivare som till den anställde taxiföraren. Min förhoppning är att webbplatsen ska komma till nytta i arbetet för goda arbetsförhållanden för taxiförare.

I Menyn högst upp till vänster hittar du ett stort antal ämnesområden som kan vara till hjälp i ert arbetsmiljöarbete.

Lycka till!

Krister Skoglund

Sidopanels-textwidget

Det här är en textwidget. Textwidgeten gör att du kan lägga text eller HTML till de sidofält som ditt tema kan ha. Du kan använda en textwidget för att visa text, länkar, bilder, HTML eller en kombination av dessa. Redigera dem i widgetavsnittet i Anpassa.