Raster och Pauser

Raster och Pauser

Rast är ett obetalt uppehåll under arbetsdagen, till exempel när du lämnar taxibilen för att äta lunch (lunchrast). Rasten räknas inte in i arbetstiden. Alla har rätt till rast, exempelvis för lunch. Paus däremot är ett kortare betalt uppehåll och räknas in i arbetstiden. Normalt nyttjas väntetiden på en taxikörning till paus. Du kliver ur taxibilen, rör på kroppen, pratar med någon kollega eller går på toaletten.

Enligt Arbetsmiljöverket ska rasten vara minst 30–45 minuter om man endast har en rast under arbetsdagen. Om det är fråga om två raster under arbetsdagen, bör den ena vara minst 30 minuter och den andra minst 15 minuter. Rasterna ska förläggas så att arbete inte utförs mer än fem timmar i följd.

Taxiförare har rätt till de pauser som behövs utöver rasterna. Pauser ska vara ett naturligt inslag i taxiarbetet som ger möjlighet till fysisk och mental återhämtning.

Vikten av att röra på kroppen: Eftersom du som taxiförare sitter i förarsätet långa perioder under arbetspasset är det viktigt att använda arbetsraster och pauser till att röra på sig och gärna stretcha kroppen, till exempel ben, armar och nacke.

Vikten av mental återhämtning: Under arbetsrasten och pauserna är det också viktigt att byta fokus från trafik- och förarmiljön till något helt annat. Träffar kollegor eller andra och pratar om något som inte är taxirelaterat, eller bara stannar till och tittar på en vacker och rogivande naturmiljö.

 

Frågor att fundera över och diskutera

  • Tar du någon rast under arbetspasset?
  • Hur lång rast tar du i så fall?
  • Vad gör du under rasten?
  • Hur nyttjar du pauserna under arbetsdagen?
  • Andra synpunkter på rast och pausar för en taxiförare?