Belastningsskador

Belastningsskador

Många yrkesförare har besvär i nacke, skuldror, axlar, rygg och armar. Den vanligast anmälda arbetssjukdomen bland yrkesförare är muskel- och ledbesvär. Orsaken till detta kan bero på felaktig körställning, dålig lyftteknik och alltför mycket stillasittande.

Ordna en bra ergonomisk sittställning i taxibilen

1. Se till att få en god sittkomfort med bra sikt framåt. Ställ in en passande höjd och avstånd på sätet så att du sitter bekvämt med fötterna mot pedalerna.

2. Undvik en framåtlutad körställning, luta dig mot ryggstödet. Använd inställning för svank så att det ger stöd för svanken vilket är viktigt för att avlasta ryggen.

3. Vinkla sätet så att främre kant på sitsen inte trycker mot knävecket. Därmed underlättas blodflödet i underbenen och sittställningen blir bättre för både rygg och nacke.

4. Ställ in rattens höjdläge så det blir helt fri sikt av bilens instrument, t ex  hastighetsmätaren. Att ha en god uppsikt över instrumenten samtidigt med trafikmiljön utanför taxibilen är viktig.

5. Spegelsystemet har stor betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därför ska föraren kunna utnyttja spegelsystemet samtidigt med en god sittställning. Ställ därför in speglarna på taxibilen så att en optimal bakåtsikt uppnås utan förändrad sittställning.

6. Ställ även in passande synergonomisk textfärg och textstorlek på Vectorn. Displayer ska vara läsbara vid bekväm sittställning. 

Motverka stillasittandet – rörelse och variation – nyttja rast och pauser

Kroppen mår bäst av rörelse och variation. Detta är viktigt för blodcirkulation, kondition och skelett. För att få variation bör du stiga ur taxibilen minst en gång i timmen. Kliv ur taxibilen under tiden du väntar på en körning eller tar en kortare paus. Gå en runda runt taxibilen, rör på axlar och armar, stretcha ben och armar, sträck på dig, sätt händerna i midjan och räta upp ryggen. Kliv ur taxibilen när du kommer fram till kunden om det finns tid för det, och möt upp vid porten. Passa på att röra dig lite extra när du tar matrast. 

Utbildning

För taxiförare inom färdtjänsten kan tunga lyft utgöra risk för belastningsskador. Det gäller att vara försiktig vid tunga lyft. Särskilt sneda eller vridna rörelser innebär risk för besvär. Taxiförare inom färdtjänsten ska ha en introduktion i ergonomi, lyftteknik och hur de ska använda de hjälpmedel som finns. Kunskaperna bör förnyas kontinuerligt. Taxiföretaget bör ha rutiner för hur taxiförarna ska rapportera sådant som försvårar arbetet ergonomiskt.

Mer om belastningsskador finns på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Arbetsställning och belastning-ergonomi

Frågor att fundera över och diskutera

  • Hur gör du? – ställer in stol, ratt och speglar när körpasset börjar?
  • Tar du alla chanser att röra på dig? Hur?
  • Har du fått någon utbildning i ergonomi och att lyfta rätt?
  • Har du erfarenheter av besvär i nacke, skuldror, axlar, rygg, armar eller ben?
  • Har du några förslag på hur man kan minska de ergonomiska problemen för taxiförare?