Friskvård och Hälsa

Friskvård och Hälsa

Taxiföraryrket innebär stillasittande och lite av rörelse och variation för kroppen. Samtidigt har många taxiförare bristfälliga kostvanor och vissa förare har dessutom nattarbete. Dessa faktorer kan på sikt ge upphov till försämrad hälsa och sjukdomar. Under sådana arbetsförhållanden är det viktigt att tänka igenom sin livsstil och värna om sin hälsa. Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser.

Det kan kännas jobbigt och svårt att förändra sin livsstil eftersom det handlar om vanor du gillar och haft under många år. Bakslag är därför vanligt. Men om du väl bestämmer dig och ställer upp konkreta stegvisa uppnåbara mål så går det att klara resan mot ett hälsosammare liv. Genom sunda levnadsvanor som till exempel äta bra kost, vara fysisk aktivt, ha goda sömnvanor och undvika rökning, droger, alkohol och stress minskar du risken för att drabbas av sjukdomar.

Ditt taxiföretag kan bekosta friskvård för sina taxiförare utan att betala skatt på kostnaden genom att göra ett friskvårdsavdrag. Syftet är att få behålla friska anställda.

Friskvårdsbidrag

Friskfaktorer

Om du motionera och har bra kost- och dryckesvanor är detta viktiga friskfaktorer som hjälper dig till god hälsa. Det är faktorer som du själv har tagit beslut om och ansvar för på individnivå. Men vilka friskfaktorer finns det i arbetet som kan hålla dig frisk, faktorer som du själv inte ensam råder över? 

Prevent har material och utbildningar om Friskfaktorer i arbetslivet. Exempel på riskfaktorer som anges i deras material:

På individnivå

 • variation och utveckling
 • eget ansvar
 • yrkesstolthet
 • meningsfullt arbete

På gruppnivå

 • gemenskap
 • rak kommunikation
 • humor
 • ärlighet
 • förtroende

I företaget

 • korta beslutsvägar
 • närvarande chef
 • feedback
 • tydliga riktlinjer
 • lyhördhet

Frågor att fundera över och diskutera

 • Vad gör du för att förebygga ohälsa?
 • Subventionerar ditt taxiföretag friskvård för er taxiförare?
 • a. Om ja på frågan ovan: Vilken friskvård utnyttjar du?
 • b. Om nej på frågan: Ser du något behov av subventionerad friskvård?
 • c. Om ja på fråga b: Skulle du vilja att ditt taxiföretag hade en subventionerad satsning på friskvård och vad skulle du då utnyttja den till?
 • Vilka friskfaktorer har du i ditt taxiföraryrke? (Behöver inte just vara någon av de friskfaktorer som nämns i texten ovan)
 • Något annat att fundera över och diskutera i frågor om friskvård, friskfaktorer och hälsa för taxiförare?