Arbetstrivsel

Arbetstrivsel

Det finns en koppling mellan arbetstrivsel och den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön. Ju sämre psykosocial arbetsmiljö och ju högre risker för ohälsa och olycksfall i arbetet – desto lägre blir arbetstrivseln. Att trivas på jobbet är en faktor som påverkar vår hälsa och prestation positivt.

För en taxiförare finns ett antal faktorer som kan öka arbetstrivseln. Vi utgår från att taxiföraren verkligen tycker om sin yrkesroll. Det vill säga köra bil, möta människor, vara serviceinriktad, känna yrkesstolthet och att avståndet till taxibilgaraget är acceptabelt. Vad är det därefter för faktorer som kan påverka taxiförarens arbetstrivsel? Exempel på sådana faktorer är:

 • Kontakt och kommunikation mellan taxiföraren – chef och arbetskamrater
 • Socialt stöd och vägledning från chef och arbetskamrater när behov finns
 • Möjlighet till påverkan
 • Lönen
 • Arbetstider
 • Känna sig sedd av chef och arbetskamrater
 • Lika behandling
 • Respekt och gott bemötande från chef och arbetskamrater
 • Återkoppling på arbetsinsats
 • Möjlighet till återhämtning
 • Taxibilens standard
 • Tekniska hjälpmedel och resurser i taxibilen
 • Kompetensutveckling
 • Hot och våld i samband med taxikörning

 

Se Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

 

Frågor att fundera över och diskutera

 • Hur trivs du med jobbet som taxiförare?
 • Vilka saker behöver förändras för att din arbetstrivsel ska öka?
 • Går det att förändra dessa saker?
 • Hur skulle den förändringen gå till?