Konflikthantering

Konflikthantering

Som taxiförare tar du emot alla slags kategorier av passagerare. Nästan alla är trevliga och nöjda med köruppdraget och du får ett positivt bemötande. Då och då får du också drickspengar som en uppskattning för en trevlig och väl genomförd körning. Men vid vissa tillfällen, inte ofta men det förekommer, har du en person i bilen som beter sig illa och respektlöst mot dig genom nedsättande kommentarer och påståenden. Oftast handlar det om ditt sätt att genomföra köruppdraget, till exempel vägval, förmåga att hitta till destinationen eller priset för resan. Ibland förekommer också ren rasism med rasistiska kommentarer mot dig. Du känner av den otrevliga stämningen i bilen vilket resulterar till ökat stresspåslag på grund av en förhöjd psykisk belastning. 

Grunden för att hantera situationer som denna är att du inte genom ditt agerande förvärrar situationen så att den eskalerar och i värsta fall slutar med våld. Vad du kan göra är att lugnt ge förklaringar till det som upprört passageraren. Det handlar om att minska konfliktnivån. Även om du tycker att passagerarens agerande är oacceptabelt och att du själv har utsatts för felaktig och kränkande behandling så ska ditt agerande inte öka på konflikten. Det är inte läge att läxa upp passageraren hur än mycket du skulle vilja det. Genom att reflektera över ditt eget beteende kan du öka din handlingsberedskap inför hotfulla situationer och konflikter i taxibilen.

Hur vill du hantera en konflikt med en otrevlig passagerare?

  • Ber passageraren inte var så aggressiv samt visa respekt för dig som person och taxiförare?
  • Gör och säger ingenting utan ser enbart fram emot att köruppdraget ska ta slut?
  • Stannar taxibilen på ett lämpligt ställe och ber passageraren kliva ur bilen utan att behöva betala för genomförd körsträcka?
  • Ber om ursäkt om du gjort något fel och hoppas på att passageraren lugnar ner sig?
  • Säger att du inte vill ha missnöjda passagerare och kommer därför att stoppa taxametern innan ni kommer fram till destinationen?
  • Har du egna förslag på hur konflikter i taxibilen kan lösas?

Frågor att fundera över och diskutera

  • Har du egen erfarenhet av att hamna i konflikt med en otrevlig/aggressiv passagerare under pågående taxikörning?
  • Hur hanterade du situationen?
  • Vad blev resultatet?
  • Med den erfarenheten du fick skulle du lösa konflikten på ett annat sätt idag?