Nattarbete

Nattarbete

Det är svårare att vara vaken på natten och sova på dagen än tvärt om. Därför innebär nattarbete ofta påfrestningar som kan leda till sömnsvårigheter. Normalt behöver man 7–9 timmars sömn per dygn, vilket kan vara svårt att komma upp till om man arbetar natt. Sömnbrist leder till trötthet, dålig uppmärksamhet, nedsatt reaktionsförmåga och försämrat omdöme. Detta medför i sin tur ökad risk för olyckor. Mer långsiktiga effekter är högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, besvär från mage och tarm och eventuellt diabetes.

Nattarbetsförbud (Taxinäringen undantaget)

I Arbetstidslagen – 13 §, Nattarbetsförbud – anges att i ledighet för dygnsvila ska ingå tiden mellan klockan 0.00–05.00. Det innebär i princip att det är förbjudet att arbeta under natten. Samtidigt medger lagen att arbete får bedrivas mellan dessa klockslag om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. I så fall anses arbetet vara direkt undantaget. Nattarbete går alltså inte att undvika helt om viktiga samhällsintressen ska kunna tillgodoses, och här ingår taxinäringen.

Vad räknas som nattarbete?

Den som arbetar någon gång mellan klockan 22 och 07 får räkna denna tid som nattarbete – dock högst 7 timmar per natt. En sådan 7-timmarsperiod kan till exempel vara kl. 22–05, kl. 23–06 eller kl. 24–07. Man väljer det alternativ som ger längst nattarbetstid, och övrig arbetad tid räknas som dagarbete.

Taxiarbete som exempel:

  • Taxiarbetet börjar klockan 18 och slutar klockan 02. Tiden mellan klockan 22 och 02 är nattarbete, 4 timmar.
  • Taxiarbetet börjar klockan 22 och slutar klockan 08. Tiden mellan klockan 24 och 07 är nattarbete, 7 timmar.
  • Under en månad har en taxiförare arbetat 60 timmar natt och totalt 165 timmar. Andelen nattarbete är då 60/165 = 36,4 procent. Det är mindre än 38 procent och innebär inte krav på att taxiföretaget ska erbjuda en medicinsk kontroll. Men det finns inget som hindrar att taxiföretaget ändå ger taxiföraren ett sådan erbjudande.

Vid oregelbundna arbetstider gör man en beräkning för en längre tidsperiod. Räknar ut den totala nattarbetstiden i timmar och delar sedan dessa med det totala antalet arbetstimmar. Den som arbetar minst 38 procent (tre timmar av åtta) av årsarbetstiden på natten räknas som nattarbetande.

(Texterna ovan är hämtade från Arbetsmiljöverkets webbsida om Farligt arbete)

Arbetsgivaren måste erbjuda medicinsk kontroll

Den taxiförare som har nattarbete minst 38 procent av arbetstiden ska av taxiföretaget erbjudas kostnadsfri läkarundersökning innan anställningen påbörjas och därefter vart sjätte år. Det är obligatoriskt för taxiföretaget att erbjuda, men frivilligt för taxiföraren att delta i undersökningen. Efter 50 års ålder ska undersökningen erbjudas vart tredje år. Om nattarbetet pågår kortare tid än 3 månader behöver man inte genomföra en läkarundersökning.

Läkarundersökningen kan utföras av alla legitimerade läkare förutsatt att de har god kännedom om arbetsförhållanden och risker i arbetet.

Ät något lätt under nattpasset

Om du arbetar natt bör du undvika att äta tyngre kost mellan kl. 02-04 eftersom kroppens system då går på sparlåga. Ät något lätt, till exempel lättyoghurt, en smörgås och frukt. Ät en lättare frukost när du kommer hem efter nattpasset innan du ska sova. Ät lunch när du vaknar och därefter en sen middag innan nattpasset börjar. Då räcker det med att äta något lätt under natten.

Frågor att fundera över och diskutera

  • Har taxiförare som arbetar natt i ert taxiföretag erbjudits kostnadsfri läkarundersökning? (Nattarbetstid mer än 38% av total arbetstid)
  • Känner du av några besvär vid nattarbete?
  • Om så vilka är dessa besvär?
  • Vad kan du göra för att minska besvär från nattarbete?
  • Tycker du som taxiförare om att arbeta natt?
  • Andra synpunkter på nattarbete vid taxikörning?