Om webbplatsen

Om webbplatsen

Den här webbplatsen är ett verktyg för att skapa en bättre arbetsmiljö för taxiförare. Syftet med den är att bidra till god hälsa och arbetstrivsel.

För ett taxiföretag som idag inte har något arbetsmiljöarbete kan innehållet på webbplatsen kännas stort och kravfyllt. Men se utformandet av arbetsmiljöarbetet som en utvecklingsprocess. Någonstans måste den processen börja och det viktigaste är att göra någonting än ingenting. Förmodligen gör ni i taxiföretaget redan saker som omnämns på webbplatsen. Identifiera dessa och ta dem med på resan. 

Förslag hur ni kan starta upp arbetsmiljöarbetet i taxiföretaget:

  • Låt taxiförarna utse ett arbetsmiljöombud. Med denne kan du som chef resonera kring arbetsmiljöarbetets utformning i taxiföretaget och hur arbetsmiljön för taxiförarna kan förbättras.
  • Nästa steg blir att undersöka taxiförarnas arbetsmiljö och riskbedöma denna. Gör det tillsammans med arbetsmiljöombudet. Notera det som bör åtgärdas i en handlingsplan och genomför därefter dessa åtgärder.

Om ni börjar så här har ni tagit ett stort steg framåt på resan mot ett fullgott arbetsmiljöarbete i taxiföretaget.

När det i texterna anges taxiföretaget ska det likställas med arbetsgivaren. De ämnesområden som behandlas regleras av arbetsmiljölagstiftningen och gäller därmed för alla taxiföretag som har anställda taxiförare.

Webbplatsen – Taxiförares arbetsmiljö –  utvecklas och sköts av Arbetsmiljöbyrån Sthlm. (Uppdaterad april 2022)

Arbetsmiljöbyrån Sthlm har som uppgift att erbjuda konsulttjänster för god arbetsmiljö, god hälsa och arbetstrivsel. Arbetsmiljöbyrån drivs av mig – Krister Skoglund.

usa_visa-130520

Jag har 37 års yrkeserfarenhet inom arbetsmiljöområdet. Är utbildad arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Numera är jag pensionär som, förutom konsultuppdrag via min firma Arbetsmiljöbyrån Sthlm, periodvis har arbetat som taxiförare för Taxi Stockholm.

Om du vill komma i kontakt med mig använder du sidan ”Kontakt” för att beskriva ditt ärende.

Ansvarig utgivare för den här webbplatsen ”Taxiförares arbetsmiljö” är Krister Skoglund. Alla ämnesbilder på webbplatsen är egna foton från södra Kalifornien där jag periodvis har bott