Organisationer

Organisationer

Utbildningar och frågor som rör taxiförares arbetsmiljö

TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö.

TYA

Frågor om taxiförares arbetsmiljö och anställningsförhållanden

Transportarbetarförbundet (LO) 

Biltrafikens Arbetsgivarförbund/Transportföretagen (Svenskt Näringsliv)

Andra organisationer som kan svara på frågor om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.

Arbetsmiljöverket

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prevent 

Övriga organisationer

Svenska taxiförbundet