Sömn och Vila

Sömn och Vila

Trötthet orsakar var femte singelolycka bland yrkesförare och dålig sömn är en stor riskfaktor i trafiken. Det visar en genomgång av trafikstudier som forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort.

Du kan fungera som förare med måttlig trötthet men reaktionsförmågan är något försämrad. Har föraren däremot stor trötthet ökar risken för att en trafikolycka ska inträffa eftersom reaktionsförmågan är betydligt nedsatt. Vid sådan trötthet kan mikrosömn förekomma under bilkörningen, en sömn som du inte är medveten om när den pågår.

Enligt Vårdguiden 1177 brukar vuxna behöva mellan sex och nio timmars sömn per dygn. Men det varierar från person till person. Det varierar också beroende på hur effektiv sömnen är, det vill säga hur mycket djupsömn du har fått. Så länge du känner dig pigg och fungerar bra på dagtid får du tillräcklig sömn. I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Spädbarn och tonåringar behöver mer sömn. En 60-åring brukar sova ungefär 6 timmar.

När du lider av sömnbrist fungerar du sämre än vanligt: 

 • Prestationsförmågan försämras. Det blir svårare att prestera bra i arbetet och orka med vardagliga påfrestningar.
 • Reaktionsförmågan är nedsatt och risken för olyckor ökar.
 • Immunförsvaret försämras och du blir lättare sjuk.
 • Hjärnans centrum för mättnad och hunger påverkas och du kan känna dig hungrigare än normalt.
 • Blodsockerbalansen påverkas och suget på sötsaker ökar.

Det kan vara en god idé för taxiförare som arbetar natt att ta en tupplur på 20-30 minuter (powernap) innan passet börjar. Sömnen under dessa minuter är effektiv och värdefull och kan då kompensera bristen på sömn. Utvilad sjunker blodtrycket och stresspåslaget minskar och din taxikörning blir säkrare.

Vårdguiden 1177 – Sömnen är viktig för din hälsa

Det är känt att taxiförare arbetar mycket. Många arbetar 13 timmar om dagen eller mer än sex dagar i veckan för att få in tillräckligt med pengar. Hur detta påverkar trafiksäkerheten vet vi inget om, men däremot vet vi att brist på vila och återhämtning ger ökad trötthet och därmed sänkt uppmärksamhet och reaktionsförmåga, vilket ökar risken för olyckor i trafiken.

Under 2017 genomförde Nordiska Transportarbetarfederationen (NTF)  en enkätundersökning med 509 svarande som visar att taxiförare i Norden i genomsnitt arbetar nästan 53 timmar per vecka, i Sverige är siffran över 56 timmar. Av dessa 509 personer hade 220 arbetat pass som vid tillfällen hade varit på 15 timmar eller mer.

Taxiförare arbetar för mycket (Tidningen Arbetarskydd)

Så mycket arbetar taxiföraren (Sveriges Radio)

Dygnsvila och personlig tidbok

En taxiförare ska ha en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår tidpunkten då ett nytt arbetspass startar. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar.

Varje taxiförare ska ha en personlig tidbok försedd med sitt namn och sin adress. Förarens namn måste finnas på varje sida i tidboken. Du är bland annat skyldig att göra följande:

 • Anteckna tiden för dygnsvilan i tidboken och medföra tidboken vid varje transport.
 • På begäran visa upp tidboken för polis eller bilinspektör.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar hur mycket en anställd får arbeta. Den är så kallad dispositiv vilket betyder att fack och arbetsgivare kan komma överens om andra villkor i ett centralt tecknat kollektivavtal. Finns inget sådant tecknat avtal gäller Arbetstidslagen i sin helhet. Det betyder att den ordinarie arbetstiden för en taxiförare får uppgå till högst 40 timmar per vecka. Under särskilda omständigheter och behov tillåts:

 • arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en period av högst 4 veckor.
 • tillåts övertid på högst 48 timmar under 4 veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad.

Taket för övertid är 200 timmar för ett kalenderår och kallas för allmän övertid. Extra övertid utöver den allmänna övertiden kan vid särskilda skäl medges med ytterligare 150 timmar, vilket totalt då blir 350 timmar övertid på ett kalenderår.

Arbetstagarna ska ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila).

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen.

Arbetstidslagen

Arbetsgivare ska föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid

Frågor att fundera över och diskutera

 • Känner du dig utvilad när du kör ut taxibilen ur garaget och påbörjar ditt arbetspass?
 • Kör du även om du känner dig trött på grund av alltför kort sömn eller dålig sömn kvalitet?
 • Klarar du av att ta en tupplur (powernap)?
 • Andra reflektioner och synpunkter kring taxiförares sömn och vila?