Verktyg och Regler

Verktyg och Regler

VERKTYG för arbetsmiljöarbetet

Kom igång med ditt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket)

Checklista Resultat av riskbedömning / Handlingsplan (Arbetsmiljöverket)

MATERIAL FRÅN TYA (TYA Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd).

På TYA:s webbshop finns material om taxiverksamhet för ditt arbetsmiljöarbete

CHECKLISTOR FRÅN PREVENT

Företagshälsovård

Första hjälpen

Hot och våld

Introduktion

Kemiska riskkällor

Minderåriga

Manuella tunga lyft

Fler checklistor från Prevent

REGLER om arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöförordningen

Arbetstidslagen

Ensamarbete (AFS 1982:3)

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17)

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Arbetsanpassning (AFS 2020:5)

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Buller (AFS 2005:16) 

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Belastningsergonomi (AFS 2012:2) 

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Fler regler från Arbetsmiljöverket

Samtliga Broschyrer om arbetsmiljö hos Arbetsmiljöverket

Skriften Arbetsmiljöansvar och straffansvar från Arbetsmiljöverket